ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

UNIDIVERSITY: ΛΟΑΤΚΙ+ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το έργο UniDiversity είναι μια καινοτόμος πρωτοβουλία με στόχο να κάνει το ακαδημαϊκό περιβάλλον περισσότερο συμπεριληπτικό για τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας μέσω της αναγνώρισης, καταγραφής και καταπολέμησης των διακρίσεων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά του φύλου (SOGISC) και μέσω της εκπαίδευσης ολόκληρης της ακαδημαϊκής κοινότητας (μόνιμο προσωπικό, ερευνητές, φοιτητές και λοιπό προσωπικό) στη χρήση συμπεριληπτικής γλώσσας και συμπεριληπτικών πρακτικών καθώς και στη χρήση πρακτικών για την επίλυση συγκρούσεων στην Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Ιταλία.

Η Ερευνητική Έκθεση περιλαμβάνει αποτελέσματα έρευνας πεδίου αναφορικά με το βαθμό ορατότητας και συμπερίληψης των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων στο ελληνικό πανεπιστήμιο, τις μορφές βίας και διακρίσεων εναντίον τους, καθώς και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Επιπλέον, η Έκθεση περιλαμβάνει ανασκόπηση προγενέστερων ερευνών σχετικά με τη βία και τις διακρίσεις κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων στα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, διερεύνηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και των εφαρμοζόμενων καλών πρακτικών, καθώς και κατάλογο χρήσιμων επαφών.

Βρείτε την ερευνητική έκθεση: εδώ

Ο Οδηγός Καλών Πρακτικών βασίζεται σε αποτελέσματα έρευνας πεδίου (ομάδες εστιασμένης συζήτησης, προσωπικές συνεντεύξεις και διαδικτυακές έρευνες) με φοιτητές-τριες, μέλη του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού αλλά και αποφοίτους-ες πανεπιστημίων και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στη Λιθουανία. Περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές και πρακτικές συμβουλές για φοιτητές-τριες και μέλη του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού πανεπιστημίων, παραδείγματα ήδη εφαρμοζόμενων καλών πρακτικών σε πανεπιστήμια κρατών μελών της ΕΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ και της Αυστραλίας, το πλέον επικαιροποιημένο και περιεκτικό γλωσσάρι όρων, οδηγίες χρήσης ορθής, αμερόληπτης και συμπεριληπτικής γλώσσας στον προφορικό και στον γραπτό λόγο, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς και συμπεριληπτικού περιβάλλοντος μάθησης, έρευνας και εργασίας για όλα τα ΛΟΑΤΚΙ+ μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Βρείτε τον οδηγό καλών πρακτικών: εδώ