ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΡΕΙΡΙΔΙΟ ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΚΕΘΙ

Μπορείτε να διαβάσετε το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο εδώ.