ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

7η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

Β ΚΥΚΛΟΣ 2022-2023

Ζ Συνάντηση

Τρίτη 30 Μαΐου 2023, 7:00 μ.μ.

Ομιλήτρια: *Κατερίνα Δαλακούρα "Φεμινισμοί και πολιτική στα Βαλκάνια του Μεσοπολέμου (1923-1939)"

Σχολιάστρια: **Μαρία Ρεπούση

Συντονίζει η Αθηνά Συριάτου

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στον σύνδεσμο:

 https://authgr.zoom.us/j/98997310674?pwd=ejlWV0Q3aU9oT0lVWTNjKzB0MVJyQT09

και θα αναμεταδίδεται στο 

https://www.facebook.com/studiesonmasculinityandfemininity.gr/


Η ομιλήτρια θα παρουσιάσει το ερευνητικό πρόγραμμα «Φεμινισμοί και πολιτική στα
Βαλκάνια του Μεσοπολέμου (1923-1939)», στο οποίο είναι επιστημονικά υπεύθυνη. Η
παρουσίαση θα εστιάσει στα κεντρικά ερευνητικά ερωτήματα του προγράμματος και θα
πραγματευτεί ειδικότερα τη σχέση των στόχων των διαβαλκανικών και (εν μέρει) κεντρο-
ευρωπαϊκών φεμινιστικών ενώσεων και συνεργασιών με την ασκούμενη πολιτική και τη
διπλωματία στα Βαλκάνια στη συγκυρία του Μεσοπολέμου. Ως παράδειγμα για τη
συζήτηση της σχέσης αυτής θα παρουσιαστεί η περίπτωση της Μικρής Αντάντ Γυναικών
(ΜΑΓ) (1923-1938[;]), της πιο χαρακτηριστικής συνεργασίας φεμινιστικών οργανώσεων της
περιοχής, στην οποία συμμετείχαν οργανώσεις από την Ελλάδα, Βουλγαρία, το Βασίλειο
των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων, Ρουμανία, την Τσεχοσλοβακία και Πολωνία. Η
ιστορική συγκυρία μέσα στην οποία γεννιέται η Μικρή Αντάντ των Γυναικών, οι δημόσιοι
λόγοι των πρωτεργατριών για τους στόχους του εγχειρήματος, τα ζητήματα που
συγκροτούν την ατζέντα της και η διαχείρισή τους, οι σχέσεις με κυβερνήσεις και διεθνείς
οργανισμούς υποστηρίζουν, με βάση την έως τώρα έρευνα, ότι η δημιουργία και οι στόχοι
της περιφερειακής αυτής βαλκανικής/κεντρικο-ευρωπαϊκής ένωσης υπήρξαν βαθιά
πολιτικοί, συνδέονται με τις πολιτικές προκλήσεις της περιόδου στην ευρύτερη περιοχή και
διασταυρώνονται με την εξωτερική πολιτική των αντίστοιχων χωρών.

 

*Η Κατερίνα Δαλακούρα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην
ιστορία των γυναικών και του φύλου (19 ος αιώνας -20ός), και η έρευνα όπως και η
διδασκαλία της εστιάζει στη γυναικεία εκπαιδευτική εμπειρία, στον γυναικείο Τύπο και
στους φεμινισμούς στον οθωμανικό, ελληνικό και βαλκανικό χώρο.

** Η Μαρία Ρεπούση διατέλεσε Καθηγήτρια Ιστορίας και Ιστορικής Εκπαίδευσης στο ΑΠΘ.
Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντάσσεται και η ιστορία των γυναικείων και
φεμινιστικών κινημάτων.